شرکت کارگزاری بیمه برکت وابسته به بنیاد برکت، اقدام به جذب کارشناس مسئول نمایندگی و همچنین کارشناس فنی در هشت استان مختلف نموده است. متقاضیان مرد دارای شرایط زیر می توانند حد اکثر تا تاریخ 10 تیر 1400 با مراجعه به درگاه زیر آخرین رزومه تحصیلی و کاری خود را ارسال نمایند. پس از بررسی رزومه متقاضیان، از افراد واجد شرایط برای طی مراحل بعدی جذب دعوت به عمل می آید.
تذکر مهم: به منظور جداسازی رزومه های مرتبط با این فراخوان، حتما در هنگام تکمیل فرم، در کنار نام خانوادگی عنوان بیمه برکت را درج نمایید.

درگاه ارسال رزومه

برچسب های این مطلب

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone