alt

این پروژه با هدف کمک به برنامه‌ریزی های استراتژیک و بازتعریف نقش ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کمک به توسعه کشور تعریف و اجرایی شده است.

اطلاع از قابلیت های نقاط مختلف کشور، گام نخست و مقدمه ای ضروری برای حرکت در مسیر تولید هر محصول و خدمت جدید است. مطالعه مزیت ها و قابلیت های موجود در هر منطقه پیش از ایجاد هر قابلیت جدید، منجر به در اختیار گرفتن دانش ضمنی موجود شده ریسک سرمایه گذاری را به میزان زیادی کاهش می دهد. دستیابی به این دانش در ابعاد کل کشور، نیازمند ترسیم نقشه قابلیت‌ها و مزیت‌ها در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، استانی و روستایی بوده و طیف گسترده‌ای از مزیت‌ها و قابلیت‌ها را شامل می‌شود.

با بهره گیری از اطلس مزیت ها به عنوان محصول نهایی این پروژه، میزان اثر و نقش ستاد در توسعه کشور مشخص شده و می‌توان مختصات جغرافیایی فعالیت‌های متنوع ستاد را پهنه‌بندی و در GIS پیاده‌سازی کرد. به عنوان مثال با در اختیار داشتن این اطلس به ‌راحتی می توان گفت که بنیاد برکت چه محصولی را باید در مناطق هدف تولید کند و با این محصول چه میزان تولید به آن منطقه افزوده می‌شود.

امکان استفاده آنلاین و قابلیت به‌روزرسانی از امتیازات این اطلس به شمار می رود.


large desktopdesktoptabletphone