برگزاری دوره جامع آموزش و توانمندسازی مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر از 15 آذر در مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر آغاز شد.

کلاس های آنلاین این دوره آموزشی که با هدف تقویت و توسعه توانمندی های مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر و شرکت های زیرمجموعه طراحی شده، تا پایان سال جاری به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، طی این دوره سه گروه 30 نفره از مدیران، 160 ساعت آموزش در هشت سرفصل شامل اصول و فنون مذاکره، آینده نگری و آینده نگاری، قدرت سخنوری، تفکر استراتژیک، تکنیک های متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، هوش هیجانی در مذاکره، اجرا و کنترل استراتژی دریافت خواهند کرد.

تهیه سند توسعه فردی مدیران و کارشناسان شرکت ها و هلدینگ های ستاد، یکی از مهمترین دستاوردهای مرکز ارزیابی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر است که مبنای طراحی و برگزاری دوره های آموزش و توسعه قرار می گیرد.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone