برخی از پروژه های قابل اجرا توسط گروه مشاوران تدبیر عبارتند از:


1. انجام مطالعات و پژوهش‏ های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه ‏های مختلف:

 • اقتصاد بین الملل
 • مالی و سرمایه گذاری
 • اقتصاد دریا
 • خط مشی گذاری عمومی
 • حکمرانی فضای مجازی
 • اقتصاد آب
 • اقتصاد غذا
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد دارو
 • توسعه منطقه‌ای و روستایی
 • علم و فناوری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • سیاست های کلان اقتصادی
 • عمران و ساختمان
 • و ..

2. ارائه طرح‏ های راهبردی به منظور توانمندسازی سرمایه انسانی و ارتقای بهره ‏وری سازمانی از طریق آموزش

3. اجرای پروژه های مشاوره مدیریت در حوزه های:

 • مدیریت دانش
 • بازرگانی بین الملل و صادرات
 • سرمایه گذاری
 • هوشمندسازی و توسعه کسب و کار
 • عارضه یابی سازمانی
 • برنامه ‏ریز‏ی استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • بازاریابی و فروش
 • تعالی سازمانی
 • پیاده سازی استاندارد و اخذ گواهینامه
 • و ...

4. اجرای پروژه های ارزیابی تخصصی صلاحیت حرفه ای سرمایه انسانی مبتنی بر مدل های شایستگی اختصاصی سازمان و جایگاه شغلی

5. توسعه و توانمندسازی استعدادهای مدیریتی از طریق مدرسه حکمرانی

6. مطالعه، انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیت‏ های اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام، مجزا سازی و خروج

7. ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار، سیستم‏ ها، تهیه طرح‏ های تجاری، روش ‏های تأمین مالی، گزارشات امکان سنجی و مطالعات بازار

8. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کاربردی به منظور ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت مدیران و سرمایه انسانی در راستای تربیت و پرورش مدیران حرفه ای در تراز جهانی.

large desktopdesktoptabletphone