پیرو فراخوان جذب نیروی انسانی 14 شرکت در آزمون متمرکز مهرماه و با پایان مهلت ثبت نام، اسامی متقاضیان حائز شرایط و اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون به شرح زیر اعلام می گردد:

 • با توجه به شرایط مندرج در اطلاعیه قبلی، تنها بخشی از متقاضیانی که نسبت به تکمیل فرم و ارسال رزومه اقدام نمودند، مجاز به شرکت در این آزمون شده اند. ضمن تشکر از همه عزیزانی که نسبت به ارسال رزومه اقدام نمودند، تنها متقاضیانی که کد ملی آن ها در ادامه درج شده امکان حضور در آزمون مهر ماه را دارند. لازم به ذکر است رزومه و مشخصات سایر افراد در بانک اطلاعات گروه مشاوران تدبیر محفوظ بوده و در صورت تطبیق شرایط آنان با اعلام نیازهای آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 • مجددا تأکید می گردد، عزیزانی که شماره ملی آن ها در ادامه این متن قرار ندارد، از مراجعه به حوزه آزمون اکیدا خودداری نمایند.
 • آزمون متمرکز مهرماه، در مورخه پنج شنبه 29 مهر 1400 از ساعت 09:30 تا 11 در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر، واقع در تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان ولی عصر (عج)، روبروی بورس کالا، پلاک 440 برگزار می شود.
 • با توجه به عدم امکان ورود به حوزه امتحانی پس از شروع آزمون، حتما به گونه ای برنامه ریزی نمایید که حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه حضور داشته باشید.
 • به همراه داشتن کارت ملی در روز برگزاری آزمون اجباری بوده و از پذیرش افرادی که کارت ملی عکس دار به همراه نداشته باشند خودداری می گردد.
 • آزمون کتبی شامل 60 سؤال تستی چهار گزینه ای است. شرکت کنندگان باید در مدت 90 دقیقه (90 ثانیه برای پاسخ به هر سؤال) به کل سؤالات آزمون پاسخ دهند. لازم به ذکر است آزمون دارای نمره منفی بوده و هر سه پاسخ اشتباه منجر به حذف یک پاسخ صحیح می شود. 
 • مواد آزمون: آزمون شامل چهار سرفصل «معارف و اصول عقاید اسلامی»، «دانش روز»، «ICDL» و «زبان انگلیسی» است که هر سرفصل شامل 15 سؤال تستی می باشد.
 • ارزیابی تخصصی شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون کتبی و طی مصاحبه شفاهی انجام می گیرد.

کد ملی حائزین شرایط حضور در آزمون کتبی مهر ماه:

1)    0078505631
2)    4310907725
3)    0014864819
4)    ۰۰۱۷۱۹۹۱۵۸
5)    0016405307
6)    4324271747
7)    0370122161
8)    1990357921
9)    4060304131
10)    1741095867
11)    0013759272
12)    ۴۸۴۰۰۹۷۵۵۰
13)    0014993570
14)    0019208235
15)    0015192032
16)    0872936988
17)    0013127901
18)    0014768305
19)    0084202025
20)    ۱۷۵۶۸۷۴۲۵۵
21)    0018043429
22)    0014926997
23)    ۴۳۱۱۲۸۸۸۰۸
24)    4890273034
25)    3920372824
26)    0740151037
27)    0083097171
28)    2280777207
29)    ۰۰۱۱۳۶۰۴۵۳
30)    0480182914
31)    0079688081
32)    0770083390
33)    0386426465
34)    ۱۲۷۲۹۲۲۳۷۵
35)    0015924629
36)    ۰۰۸۲۲۱۷۹۵۵
37)    0016739671
38)    0082743738
39)    ۰۴۲۲۰۶۶۷۹۶
40)    174256507
41)    0020946538
42)    3875926668
43)    0310608961
44)    4324524238
45)    4470020516
46)    0370610261
47)    0020914598
48)    ۳۹۷۰۱۱۶۱۳۹
49)    ۰۵۵۰۱۳۴۳۳۶
50)    ۲۵۶۰۱۱۷۰۲۹
51)    2980142433
52)    1451199503
53)    5560352519
54)    4400000540
55)    0013438891
56)    ۰۰۸۳۵۲۳۹۱۱
57)    00777906421
58)    3920506545
59)    0013428209
60)    ۴۶۲۳۴۸۸۰۴۷
61)    2840245566
62)    0520288564
63)    0480051992
64)    3860284851
65)    1142405885
66)    0440113229
67)    1050480422
68)    ۰۴۸۰۴۵۸۱۱۱
69)    4650752434
70)    ۳۱۴۰۱۳۰۴۷۳
71)    0015180859
72)    ۲۴۰۰۲۱۷۲۶۲ 
73)    2190212472
74)    ۴۳۸۰۳۵۴۹۲۱
75)    4270522038
76)    0310925801
77)    5089924627
78)    2050218516
79)    ۲۰۶۴۸۵۰۶۰۰
80)    ۳۱۵۰۱۸۳۹۱۱
81)    ۳۴۷۰۰۲۳۶۷۰
82)    ۴۰۶۰۸۲۳۶۲۷
83)    2050116527
84)    ۰۳۸۶۴۲۶۴۶۵
85)    ۰۴۴۰۴۰۲۲۵۵
86)    0018824420
87)    0014498022
88)    1292375841
89)    0015580792
90)    0021813620
91)    4900572853
92)    0640366651
93)    2143103069
94)    4219873953
95)    4310888021
96)    0015705481
97)    5990010834
98)    0012218618
99)    2480003892
100)    ۰۰۷۸۸۱۱۲۴۴
101)    0020183925
102)    4539974904
103)    0820332755
104)    0011103507
105)    0014470934
106)    4550029773
107)    1870467108
108)    4180133814
109)    ۰۳۱۱۸۷۷۰۱۱
110)    0017802318
111)    6419955858
112)    1990555268
113)    4190091227
114)    0018677843
115)    ۳۲۴۱۰۲۴۸۳۰
116)    3241053563
117)    4360417691
118)    ۴۱۹۰۰۹۱۲۲۷
119)    0944970141
120)    3875470915
121)    5679923718
122)    4190402206
123)    2741228523
124)    4011754153
125)    3240531771
126)    2790265836
127)    0480799581
128)    ۱۲۷۲۵۸۴۰۲۱
129)    0690475497
130)    1610107136
131)    4180176394
132)    0534843018
133)    1640017089
134)    0018882226
135)    5680034298
136)    ۰۰۱۴۸۱۶۳۳۴
137)    ۰۰۱۲۴۴۱۸۷۲
138)    4240004780
139)    4560130728
140)    4900525901
141)    4550069260
142)    2080015702
143)    4490132743
144)    ۳۳۰۰۰۳۲۷۳۳
145)    ۲۴۵۲۳۰۲۶۴۳
146)    2080139185
147)    4324510822
148)    2710048612
149)    0018223524
150)    0520749170
151)    ۰۰۱۹۶۶۴۱۵۱
152)    3300193184
153)    2300955989
154)    3970130212
155)    0017917451
156)    4200167301
157)    ۱۱۵۹۹۰۴۶۵۰
158)    0016117591
159)    ٠٠٨١٦٨٣٦٨٥
160)    4580135601
161)    0453460178
162)    4310334490
163)    0311013635
164)    0010029451
165)    4310697321 
166)    1272584021
167)    0690666748 
168)    5100025182
169)    0016620811
170)    397007930
171)    2580580115
172)    3970145147
173)    2530032491
174)    4610596288
175)    ۲۷۱۰۰۲۴۳۳۰
176)    0011872438
177)    ۳۶۱۰۴۸۱۲۳۴
178)    0018723217
179)    0080564755
180)    4911553197
181)    0534741940
182)    ۴۸۸۰۳۰۳۸۸۷
183)    0310797748
184)    0640249760
185)    0480159769
186)    0923359508
187)    5560451657
188)    4670240765
189)    0082597456
190)    3380362247
191)    3640201991
192)    0015628841
193)    2280768089
194)    ۰۰۱۹۳۴۷۰۴۹
195)    ۰۴۲۲۱۱۲۸۴۴
196)    1660011019
197)    5270090635
198)    ۴۱۶۰۰۹۷۸۹۸
199)    1672680468
200)    0020424256
201)    4610372274
202)    4190430161
203)    1850182388
204)    1361913101
205)    1361934484
206)    0440161703
207)    4310810527
208)    2580649336
209)    ۰۰۱۴۳۹۷۲۳۴
210)    4890251502
211)    0440555434
212)    ۰۱۱۷۷۶۴۷۷۷
213)    2380119090
214)    ۰۴۱۰۰۴۱۴۵۹
215)    2580014012
216)    4580243854
217)    0017021936
218)    2679838807
219)    4240014999
220)    4040308913
221)    0480760209
222)    ۲۲۴۰۱۱۶۱۱۰
223)    0422023698
224)    2280828200
225)    4640154267
226)    2150426250
227)    4190481947
228)    4660287467
229)    ۴۰۶۰۴۴۷۳۲۳
230)    0012659606
231)    2360496816
232)    2580523812
233)    ۰۰۸۳۹۶۶۹۲۷
234)    4311323182
235)    4200159767
236)    2050537123
237)    2240199024
238)    2740622546
239)    3320013610
240)    ۵۰۹۰۱۴۴۲۱۴
241)    1130151451
242)    1240078269
243)    4324330591
244)    0018333680
245)    1450712495 
246)    4610003899
247)    1450463568
248)    4880290300
249)    ۴۳۱۰۷۵۹۳۶۱
250)    3790090905
251)    ۲۶۷۹۹۳۳۵۹۱
252)    5099891500
253)    ۵۰۸۰۱۱۱۵۲۶
254)    1990268919
255)    4311252846
256)    0016192672
257)    4310576771
258)    0021663661
259)    0020422229
260)    4360052219
261)    0630078051
262)    4310776851
263)    ۱۲۱۰۱۲۷۸۲۲
264)    2700115880
265)    1540094057
266)    0430019068
267)    4310486721
268)    ۴۳۱۰۶۶۸۶۰۷
269)    0020120648
270)    2649886277
271)    ۳۳۲۹۹۰۵۳۴۴
272)    1533990001
273)    0015403084
274)    2620329760
275)    4900194344
276)    ۲۶۲۰۰۳۷۹۸۰
277)    ۲۶۲۰۴۲۲۵۰۷
278)    2610019841
279)    1362203289
280)    2580141650
281)    1710240441
282)    4311095856
283)    6600055405
284)    2580591338
285)    4310363237
286)    0017474681
287)    4610529629
288)    0430053479
289)    0019549547
290)    0082636257
291)    ۰۰۷۸۴۳۴۷۵۰
292)    5560227587
293)    0079096492
294)    2110035641
295)    ۱۵۳۳۹۹۰۰۰۱
296)    ۰۰۸۳۰۰۱۷۱۹
297)    0016285891
298)    4311094191
299)    0017772532
300)    4310325882
301)    0011328045
302)    2669863787
303)    4310002110
304)    1190159384
305)    4380276937
306)    ۲۹۸۰۱۸۱۹۷۸
307)    0440607124
308)    ۱۹۹۰۷۴۳۱۹۶
309)    4310289010
310)    2581000031
311)    4310985645
312)    5300026611
313)    6019963918
314)    4610219591
315)    0610087916
316)    4310555683
317)    ۴۳۱۱۰۷۰۰۴۷
318)    ۴۳۱۰۸۰۸۷۳۵
319)    4890342052
320)    4000028571
321)    2420219600
322)    ۳۷۹۰۲۳۷۳۲۹
323)    2150224216
324)    0453718221
325)    2080395947
326)    3380514160
327)   0610084240
328)   2960149785
329)   0011830549
330)   0371017688
331)   0311347843
332)   0019129718
333)   1900040646
334)   1630256226
335)   0078236258
336)   0021093008
337)   0534778933
338)   0019960131
339)   ۰۶۰۲۴۲۴۴۵۳
340)   ۰۵۳۴۸۵۷۶۷۱

برچسب های این مطلب

نظرات مطلب

alt

حسن

 • 1400/07/27

سلام دانش روز منظور چی هست؟

alt

مرکز آزمون گروه مشاوران تدبیر

 • 1400/07/27

با سلام، اخبار و تحلیل های روز در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار نهادهای حاکمیتی و قوانین کشور، حوادث مهم تاریخ معاصر و ... از جمله مباحثی هستند که در دانش روز مورد سؤال قرار میگیرند. پاسخ به سؤالات این بخش منبع خاصی نداشته و به میزان تسلط فرد بر مباحث روز بستگی دارد. موفق باشید

alt

رحمان

 • 1400/07/28

سلام وقت بخیر تو رو خدا اگر راهی داره به تعویق بیندازین ازمون رو. فقط یه هفته به تعویق بندازین خوهش میکنم تو رو خداااااااا

alt

sss

 • 1400/07/28

سلام، اعلام نتایج چهتاریخی مشخص میشه؟

alt

یه جوون

 • 1400/07/29

سلام: چرا برای این آزمون خبررسانی خوبی انجام نشد که افراد بیشتری بتونن ثبت نام کنن

alt

شرکت کننده

 • 1400/07/29

سلام وقت بخیر در مراحل بعدی که مصاحبه تخصصی هم گرفته خواهد شد آیا مرتبط با رشته تحصیلی فرد هست یا صرفا درارتباط با حوزه مورد نیاز و عنوان شغلی مدنظر؟ ممنون میشم جواب بدید متشکرم

alt

عمار

 • 1400/08/01

سلام اعلام نتایج آزمون کتبی به صورت تلفنی اطلاع‌رسانی می‌شود یا اینکه به صورت سیستمی و اعلام درصدهای هر بخش؟

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone