alt

 

فرآیند ارائه بازخورد به ارزیابی شدگان کانون های ارزیابی برگزار شده در سال جاری، از صبح دوشنبه 24 شهریورماه در مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر آغاز شد.
طی این فرآیند، نتایج ارزیابی هر فرد در سه شاخه نتایج بررسی های روان شناختی، استعدادهای مدیریتی شناسایی شده در فرد و دوره های پیشنهادی جهت توانمندسازی و ارتقای توانایی های مدیریتی طی مدت 30 دقیقه توسط اساتید خبره و مجرب دانشگاهی به هریک از ارزیابی شدگان ارائه می شود.
شایان ذکر است جلسات ارائه بازخورد به صورت آنلاین بوده و طبق برنامه ریزی ها در هر روز 30 نفر از ارزیابی شدگان از طریق نرم افزارهای ارتباط آنلاین در جریان نتایج ارزیابی های خود قرار خواهند گرفت.
گفتنی است ارزیابی شایستگی های مدیران و کارکنان شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یکی از اصلی ترین مأموریت های مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر در سال جاری است.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone